Aktualności

SJIP podsumowuje 2022 rok
29 maja 2023
SJIP podsumowuje 2022 rok

W 2022 roku Stowarzyszenie Jogi Iyengara w Polsce ugruntowało swoją działalność edukacyjno-rozwojową, gwarantując wszystkim członkom dostęp do szkoleń, konwencji i spotkań mentoringowych. Z powodu przedłużających się pocovidowych problemów komunikacyjnych działalność ta prowadzona była w formule on-line. Aby utrzymać kontakt i więzi w naszej jogicznej społeczności, prowadziliśmy wiele działań komunikacyjnych - regularnie wysyłając członkom SJIP informacyjne e-maile oraz publikując posty na FB.

Ponieważ organizacja stacjonarnej konwencji jogi była obarczona dużym ryzykiem, podjęliśmy decyzję o zaproszeniu Was wyjątkowo na dwa wydarzenia takiej kategorii, co dało możliwość zintensyfikowania kontaktu z nauczycielami z RIMYI. W konwencji z Rayą Uma Datta wzięły udział 224 osoby, a w konwencji z Abhijatą Iyengar 163 osoby.

Szkolenia i warsztaty organizowane przez SJIP cieszyły się dużą popularnością. W ciągu całego 2022 roku odnotowaliśmy blisko 1000 rejestracji. Nadal najpopularniejszym szkoleniem jest anatomia jogi. Na część poświęconą dolegliwości szyi i barków zarejestrowało się aż 138 osób. Dzięki współpracy z Ewą Pytel-Bartnik rozpoczęliśmy w 2022 roku prace nad wydarzeniem nawiązującym do terapeutycznych możliwości jogi. Do udziału w Holistycznym Kongresie na rzecz Kobiet z Endometriozą zaproszone zostały Lois Steiberg i Rita Keller. Kongres z sukcesem odbył się w kwietniu 2023 roku.

Nowa formuła certyfikacji w ciągu 2022 roku ugruntowała się. Odbyły się trzy certyfikacje na poziom 1, do naszego grona dołączyły 19 certyfikowanych nauczycieli. Sprawdziło się wprowadzenie superwizora procesu, co umożliwiło większy wgląd w budowanie relacji podczas certyfikacji i przygotowanie podręcznika empatycznej komunikacji dla członków komisji. Opracowane zostały zasady i sposób rozliczania certyfikacji warunkowej. Uzyskane doświadczenia umożliwiły przystąpienie do planowania certyfikacji w wariancie miejskim, która pierwszy raz odbyła się w kwietniu 2023 roku. Spotkania z przedstawicielami europejskich stowarzyszeń dowodzą, że nadal jesteśmy jednymz najbardziej zaawansowanych krajów w zakresie wdrażania nowego systemu certyfikacyjnego.

Ubiegły rok wiązał się z tragicznymi wydarzeniami w Ukrainie. Regularnie informowaliśmy o zbiórkach pieniędzy organizowanych przez członków naszego Stowarzyszenia na rzecz ukraińskich uchodźców. Tematem przewodnim konwencji z Rayą była praca z traumą i obciążeniem układu nerwowego, bezpośrednio nawiązująca do wydarzeń związanych w wojną w Ukrainie. Konwencję poprzedziły nagrania odnoszące się do tej sytuacji, w których Raya mówił o ważnych zasadach pomagania i troski o własne zasoby. Połowę dochodu z Konwencji (5 800 złotych) przekazaliśmy na rzecz Polskiej Akcji Humanitarnej SOS Ukraina.

Inflacja, niestabilna gospodarka, znaczny wzrost kosztów energii, pracy i usług powodowały w 2022 roku problemy z planowaniem działań i wydatków z nimi związanych. Jedną z odpowiedzi na rosnące koszty była uchwała poprzedniego Walnego Zebrania, która podwyższyła składki członkowskie pierwszy raz od wielu lat. Wprowadzone zostały trzy poziomy opłat, pojawiła się osobna składka dla członków w trakcie treningu nauczycielskiego. Zostały przeprowadzone wszystkie prace konieczne do wdrożenia tej decyzji - zmiana panelu użytkownika na stronie joga.org.pl i działania komunikacyjne.

Szczególnie duży zasięg w 2022 roku miały działania promujące metodę Iyengara. SJIP było patronem wystawy "Życiodajne Tchnienie zaczerpnięte z metody B.K.S. Iyengara" prezentowanej w Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie. Jej autorką była meg janus, która podjęła prawdopodobnie pierwszą na świecie próbę wyrażenia fenomenu oddechu w jodze w artystycznej formie sztuk plastycznych i multimedialnych. Wydarzenie było szeroko komentowane w mediach.

Wyjątkowym sukcesem okazała się również trzecia edycja Festiwalu Jogi Iyengara tym razem poświęcona tematyce terapeutycznego aspektu jogi. Wzięło w niej udział blisko 500 uczestników, co jest wzrostem o prawie 40 proc. w stosunku do edycji festiwalu w 2021 roku. Ta frekwencja umożliwiła przekazanie rekordowej kwoty na rzecz projektu Bellur w Indiach w wysokości 21 562 złotych.

Prowadziliśmy też prace nad wydaniem książki Joga Iyengara w każdym wieku (Iyengar Yoga for Healthy Aging) Rity Keller. Sfinalizowaliśmy tłumaczenia wraz z konsultacją medyczną i konsultacją merytoryczną, wynegocjowaliśmy warunki umowyz autorką i wydawnictwem Galaktyka. Książka ukazała się w kwietniu 2023 r. Wydawnictwo Galaktyka chce podjąć współpracę z SJIP w wydawaniu książek dla nauczycieli i nauczycielek jogi.