Aktualności

Terminarz na 2023 rok
25 października 2022
Terminarz na 2023 rok

Przedstawiamy najważniejsze plany na 2023 rok oraz informacje z nimi związane.

Każdy z nas planuje z dużym wyprzedzeniem rozmaite aktywności, dlatego chcemy żebyście mieli odpowiednio dużo czasu na zabezpieczenie ważnych terminów. Oczywiście będziemy Was informować o ewentualnych modyfikacjach harmonogramu i pojawiających się dodatkowych przedsięwzięciach.

W listopadzie przedstawimy założenia i terminarz nowej odsłony szkoleń kompetencyjnych SJIP, tym razem dedykowanych dla mentorów przygotowujących kandydatów do podjęcia roli nauczyciela i nauczycieli, którzy rozważają wejście na tę ścieżkę.

TERMINARZ 2023

15 grudnia 2022 - 1 lutego 2023 rejestracja w panelu użytkownika na wszystkie terminy certyfikacji w roku 2023.

31 stycznia - termin opłacenia składki członkowskiej w Stowarzyszeniu Jogi Iyengara w Polsce.

W przyszłym roku czeka nas zmiana związana z wysokością składki członkowskiej. Walne Zebranie Członków SJIP zdecydowało o zwiększeniu składek wszystkich członków, dodatkowo wprowadzając trzy kategorie opłat, zamiast dwóch obowiązujących dotychczas. Składki wyniosą: 150 zł dla uczniów, 200 zł dla osób w trakcie treningu nauczycielskiego, 300 zł dla nauczycieli. Pojawienie siętrzeciej kategorii składek dla osób w trakcie treningu nauczycielskiego ma związek z systematycznym wyrównywaniem uprawnień certyfikowanych nauczycieli i tych w trakcie treningu nauczycielskiego. Ci ostatni mogą być wpisani na listę nauczycieli jogi Iyengara znajdującą się na stronie joga.org.pl. Kwotę uzyskaną dzięki podwyższeniu składki dla osób w trakcie treningu nauczycielskiego, SJIP przeznaczy na dofinansowanie organizacji certyfikacji.

Jeśli przygotowujesz się do certyfikacji, pamiętaj, że musisz być oznaczony w panelu użytkownika na stronie joga.org.pl jako osoba w trakcie treningu nauczycielskiego. Aby tak się stało, Twój mentor powinien napisać e-mail na adres biuro@joga.org.pl

Informacje na temat cen certyfikacji w wariancie miejskim i w Oddechowie można przeczytać tutaj.

luty/październik szkolenia kompetencyjne SJIP dla mentorów

1 - 16 kwietnia opłacanie składki ubezpieczenia OC dla nauczycieli.

14 - 16 kwietnia certyfikacja na poziom 1, Łódź (certyfikacja w tzw. wariancie miejskim), skład komisji certyfikacyjnej: Beata Waszczykowska, Dorota Kobos, Marianna Gutterwil.

30 kwietnia termin, do którego należy złożyć wniosek o uzyskanie Certyfikatu Marki na kolejny okres rozliczeniowy.

2 - 4 czerwca Konwencja Jogi Iyengara 2023 z Udayem Bhosale, Kraków

wrzesień/listopad szkolenia kompetencyjne SJIP

22 - 24 listopada certyfikacja na poziom 1, Oddechowo, skład komisji certyfikacyjnej: Iwona Gajko, Natasza Moszkowicz, Andrzej Kozłowski.

24 - 26 listopada certyfikacja na poziom 1, Oddechowo, skład komisji certyfikacyjnej: Ewa Wardzała, Ałła Raginis, Agata Rozkocha

grudzień Festiwal Jogi Iyengara