Projekt Bellur

"Mam wielką satysfakcję z dawania innym tego, co mi dał Bóg"

B.K.S. Iyengar

B.K.S Iyengar, z wdzięczności za dar jogi, zainicjował Projekt Bellur, mający na celu zaspokojenie podstawowych potrzeb mieszkańców jego rodzinnej miejscowości (a także okolicznych wiosek). Guruji pochodził z Bellur - ubogiej wioski na południu Indii w stanie Karnataka i w młodości doznał trudów wzrastania w biedzie. Dlatego jego wolą było wspieranie najuboższych z rodzinnych stron (poprzez ułatwienie dostępu do edukacji, opieki zdrowotnej, działalności kulturalnej i wsparcia społecznego). Od 2003 r., za pomocą Fundacji Bellur Project, jogini z całego świata również wspierają projekt, w szczególności w dniu urodzin Gurujiego.

Idea

W 2004 roku w wiosce Bellur (40 km od Bangalore w Karnatace) nie było nawet świeżej wody, więc pierwszym projektem był zbiornik wody o pojemności 50 000 galonów, dzięki któremu została zaspokojona jedna z najbardziej podstawowych potrzeb mieszkańców - dostęp do czystej wody pitnej.

Dzięki dobrej woli społeczności jogicznej z całego świata w Bellur powstały już również m.in:

  • szkoła podstawowa, w której oprócz regularnych zajęć prowadzone są również zajęcia jogi,
  • szkoła średnia dla dziewcząt, która umożliwia kobietom kontynuowanie nauki,
  • bezpłatny szpital.

Fundacja nie tylko stworzyła miejsca, w których się można uczyć, ale aktywnie o nie dba. Do szkół dostarczane są mundurki, książki oraz ciepłe posiłki, które dla wielu są jedynym posiłkiem w ciągu dnia. Jakość życia mieszkańców Bellur i okolicznych wiosek znacznie poprawiła się, jednak wciąż jest dużo do zrobienia.

Dzieci, które marzyły o jedzeniu, teraz są głodne wiedzy

B.K.S. Iyengar

Polski wkład

PSJI corocznie patronuje akcji zbierania środków na wsparcie realizacji Projektu Bellur. Nasi członkowie organizują w imprezy w dniu urodzin Gurujiego (14 grudnia), z których dochód przeznaczany jest na ten szczytny cel.

Sposoby wsparcia inicjatywy charytatywnej Gurujiego za pośrednictwem SJIP:

  1. wpłata na konto Stowarzyszenia Jogi Iyengara w Polsce nr 18 1140 2004 0000 3302 7657 0366 z dopiskiem Projekt Bellur,
  2. organizacja obchodów urodzin Gurujiego i specjalnych lekcji w szkołach jogi, z których dobrowolne datki zostaną przekazane na rzecz Bellur oraz udział w tych wydarzeniach,
  3. udział w corocznych akcjach specjalnych organizowanych przez SJIP z okazji rocznicy urodzin Gurujiego.

 

pokaz jogi dzieci ze szkoły w Bellur dzieci z Bellur