Aktualności

Certyfikacja na poziom 1 w 2021 roku
25 marca 2021
Certyfikacja na poziom 1 w 2021 roku

Nowa formuła Certyfikacji SJIP zwraca uwagę na relacje i bliski kontakt między kandydatami/kami, a członkami komisji certyfikacyjnej, dlatego spotkania zostały zaplanowane w Oddechowie, aby zapewnić kameralną przestrzeń wyodrębnioną od codziennych problemów i zamieszania. Również z tego powodu Komitet Techniczny ustalił, że w certyfikacji maksymalnie może brać udział 6 uczestników. W kameralnej przestrzeni w tej niewielkiej grupie osób będzie miejsce na wspólną praktykę, rozmowy i wymianę doświadczeń.

Obecnie rusza rejestracja na certyfikacje w terminie 14-16 czerwca i 16-18 czerwca. Odbywa się on-line poprzez formularz w zakładce Certyfikacja.
Równocześnie nalezy dostarczyć list rekomendacyjny od nauczyciela prowadzącego na adres certyfikacja@joga.org.pl.

Rejestracja trwa od 26 marca do 9 kwietnia.

Skład komisji certyfikacyjnych jest następujący:

14-16 czerwca: Natasza Moszkowicz, Andrzej Kozłowski, Paulina Stróż

16-18 czerwca: Iwona Gajko, Ewa Wardzała, Julia Butrym-Południewska

Składy komisji certyfikacyjnej w listopadzie

15 - 17 listopada: Konrad Kocot, Dorota Kobos, Ałła Raginis

17 - 19 listopada Joanna Jedynak, Beata Waszczykowska, Marta Zwolińska

Więcej informacji znajduje się w uchwale Komitetu Technicznego.

UCHWAŁA KOMITETU TECHNICZNEGO STOWARZYSZENIA JOGI IYENGARA W POLSCE W SPRAWIE EGZAMINÓW W NOWEJ FORMULE

UCHWAŁA KT 01/2021

Komitet Techniczny, zgodnie ze statutem i regulaminem SJIP odpowiedzialny za proces certyfikacji nauczycieli, po odbyciu i przeanalizowaniu próbnych egzaminów w Oddechowie, podjął następujące decyzje:

1.

Wobec różnej natury doświadczenia, jakim był udział w egzaminach próbnych w nowej formule tak dla Kandydatów, jak i członków Komisji, postanawiamy o odejściu od posługiwania się pojęciem "Egzamin" na rzecz "Certyfikacja", konsekwentnie rezygnując ze statusu "Egzaminatorów" na rzecz członków "Komisji Certyfikacyjnej".

2.

Miejscem Certyfikacji na Poziom 1 w 2021 roku będzie Ośrodek Oddechowo pod Warszawą.

3.

Ramowy plan Certyfikacji:
Dzień 0
15.00 zebranie Komisji Certyfikacyjnej
18.00 wspólna kolacja
19.00. spotkanie integracyjne z Kandydatami
Dzień 1
7.30 wspólna, interaktywna praktyka członków Komisji i Kandydatów z elementami superwizji
9.00 wypełnienie arkusza wniosków z praktyki własnej przez Kandydatów
9.30 praktyka pozycji odwróconych
10.00 wspólne śniadanie
10.45 zapoznanie się z wnioskami i obserwacjami Kandydatów/oglądnięcie nagrań praktyki pozycji odwróconych
11.45 dyskusja w oparciu o wnioski Kandydatów
13.30 wspólny obiad
16.00 prezentacja praktyki własnej w formie lekcji (w oparciu o pozycje reprezentatywne dla Poziomu)
17.30 czas dla Komisji
18.30 wspólna kolacja
Dzień 2
7.30 wspólna praktyka
9.00 śniadanie
10.00 demonstracja uczenia I
12.30 obiad
14.00 demonstracja uczenia II
Dla każdego z Kandydatów Komisja przeznacza 45 min: 30 min przygotowanej przez Kandydata sekwencji w oparciu o 2 pozycje wyznaczone przez Komisję + wariant pozycji odwróconej
z uwzględnieniem pomocy manualnej + 10 min rozmowy z Kandydatem + 5 min na sporządzenie uwag przez egzaminujących
16.30 czas dla Komisji Egzaminacyjnej
18.00 przedstawienie wyników
19.00 kolacja

4.

Komitet Techniczny nie przewiduje trzeciego dnia Certyfikacji przeznaczonego w Przewodniku na sesje "poprawkowe". W przypadku uzyskania oceny "warunkowej", Komisja nakłada na Kandydata zadanie warunkowe, w realizacji którego Kandydat współpracuje z Nauczycielem Prowadzącym i wyznaczonym członkiem Komisji.

5.

Terminy Certyfikacji wraz z nazwiskami Członków Komisji Certyfikacyjnej ogłaszane będą z początkiem roku, umożliwiając Kandydatom wybór terminu, gdzie w pracach Komisji nie bierze udziału ich Nauczyciel Prowadzący. Wyjątkiem jest bieżący rok, gdzie informacje podane będą z dniem opublikowania niniejszej Uchwały.
Obowiązującymi w 2021 terminami są:
14-16 i 16-18 czerwca
15-17 i 17-19 listopada.

6.

W skład Komisji wchodzi 3 Członków Komisji Certyfikacyjnej oraz 2 asystentów (Członków Komisji w trakcie szkolenia). Każdy z członków Komisji Certyfikacyjnej zobowiązany jest do wcześniejszego wzięcia udziału w organizowanym przez SJIP szkoleniu z komunikacji/udzielana informacji zwrotnej.
Członkowie Komisji ograniczają swoją ingerencję w praktykę kandydatów do następujących sytuacji;
- wyraźnego niezrozumienia - działania/zachowania niezgodnego z metodą B.K.S. Iyengara,
- niebezpieczeństwa wystąpienia kontuzji.

7.

W Certyfikacji może wziąć udział maksymalnie 6 Kandydatów.

8.

Warunkiem zgłoszenia się Kandydata do Certyfikacji jest przedstawienie listu rekomendacyjnego od Nauczyciela Prowadzącego (Mentora) nie później, niż 3 miesiące przed terminem Certyfikacji. Zasada ta nie dotyczy czerwcowego terminu Certyfikacji, gdzie list rekomendacyjny należy dostarczyć wraz z zapisem.
Komisja zapoznaje się z listami rekomendacyjnymi w trakcie spotkania bezpośrednio poprzedzającego Certyfikację.

9.

Tematy prac teoretycznych zostaną przedstawione Kandydatom nie później, niż 2 miesiące przed terminem Certyfikacji. Zebrane przez Organizatora, zostaną przedstawione członkom Komisji
do analizy, nie później, niż 2 tygodnie przed Certyfikacją.

Komitet Techniczny

Tomasz Pyrzewicz

Natasza Moszkowicz

Joanna Jedynak

Andrzej Kozłowski