Aktualności

Notatka ze spotkań Komitetu Technicznego 30 października i 8 listopada
09 listopada 2020
Notatka ze spotkań Komitetu Technicznego 30 października i 8 listopada

W konsultacji z Zarządem, działający w Komitecie Technicznym członkowie, kontynuują prace związane z wdrożeniem nowego systemu egzaminacyjno-certyfikacyjnego. Składają się na nie:

  • opracowanie informatora dla kandydatów przystępujących do egzaminu;
  • opracowanie prostej, wizualnej formuły nowego porządku egzaminacyjnego, jaka będzie opublikowana na stronie www;
  • opracowanie wskazań dla nauczycieli prowadzących (mentorów);
  • przygotowanie warsztatów z komunikacji i udzielania informacji zwrotnej dla przyszłych egzaminatorów;
  • przygotowanie programu i organizacja warsztatu szkoleniowego w formie próbnego egzaminu (15-17, 17-19 II 2021 w Oddechowie pod Warszawą, przy udziale: 3 egzaminatorów, 3 obserwujących, 6 kandydatów w każdym terminie);
  • zaplanowanie terminów i przygotowanie organizacyjne pierwszych egzaminów w formule wyjazdowej i w nowym modelu (z dużym prawdopodobieństwem w okresie 14-20 VI i 8-14 XI 2021 r.) Pierwszeństwo zapisów przysługiwać będzie osobom, które nie podeszły do egzaminów z powodu wstrzymania procesu certyfikacyjnego w bieżącym roku.

W związku z sytuacją epidemiczną, ze względu na bezpieczeństwo wszystkich zainteresowanych, podjęliśmy niełatwą decyzję o odwołaniu warsztatu dla egzaminujących planowanego na 11-13 listopada b.r. w Oddechowie. Nasze dyskusje i spotkania przenosimy do sieci. Stąd 11 listopada egzaminujący poproszeni o udział w warsztacie, spotkają się online, żeby przedyskutować poszczególne aspekty nowej formuły egzaminacyjnej.

O naszych refleksjach i wnioskach płynący z bieżącej pracy, będziemy chcieli porozmawiać z Wami online
w środę 18 listopada i 16 grudnia, g.15.00.
Część z Was podjęła już przygotowania w myśl wytycznych RMIYI. Chętnie usłyszymy o Waszych doświadczeniach i spostrzeżeniach.

8 listopada odbyło się spotkanie online przedstawicieli Zarządu i KT z nauczycielami prowadzącymi, odpowiadając na pytania zarówno związane z podjętymi pracami, jak i statusem kontynuowanych szkoleń.

Ponieważ sytuacja kandydatów przygotowujących się w ramach dotychczas prowadzonych i/lub kontynuowanych szkoleń, kwestie zachowania ważności otrzymanych na tej podstawie rekomendacji, oraz gotowości absolwentów szkoleń do jak najszybszego przystąpienia do egzaminu, budzą najwięcej wątpliwości i emocji, przypominamy że:

  • SJIP zobowiązuje nauczycieli szkolących do wydania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia wszystkim jego uczestnikom. Osoby posiadające zaświadczenie, będą mogły, w oparciu o to zaświadczenie, ubiegać się o rekomendację u swoich nauczycieli szkolących bądź u innego nauczyciela, który spełnia warunki bycia nauczycielem rekomendującym/mentorem. Zasady wydania rekomendacji (na podstawie wskazań SJIP) ustalone będę w osobistej umowie między kandydatem a nauczycielem rekomendującym/mentorem.
  • Rekomendacje już wystawione przez nauczycieli szkolących będą honorowane przez komisje egzaminacyjne nowej edycji, niemniej ze względu na długi okres od wystawienia rekomendacji do podejścia do egzaminu SJIP oczekuje potwierdzenia tejże rekomendacji przez nauczyciela szkolącego. Potwierdzenie to powinno zostać wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem egzaminu. Potwierdzenie wystawione być powinno po zweryfikowaniu przez prowadzącego wszystkich elementów składających się na dobre przygotowanie do egzaminu: praktyka i nauczanie asan; praktyka i prowadzenie pranayamy, asystowanie. (Raport KT, 18 września b.r. https://joga.org.pl/news,pierwsze-spotkanie-nowego-kt,25.html)

Jesteśmy w okresie przejściowym. Daleko nam do unieważnienia dotychczasowego wkładu szkoleniowego nauczycieli prowadzących treningi, jak i pracy, którą włożyli w przygotowania egzaminacyjne ich uczestnicy.
Każda docierająca do nas sugestia i informacja zwrotna w tym temacie jest brana pod uwagę. Dyskutujemy jednocześnie i planujemy w systemowej perspektywie i w zgodzie ze wskazówkami rodziny Iyengarów na przyszłość.

Wobec kierunku zmian sygnalizowanych przez RIMYI, SJIP podjęło w 2019 r. decyzję o uniezależnieniu działań szkoleniowych od legitymacji Stowarzyszenia, sposoby i warunki przygotowania do egzaminu pozostawiając prywatnej umowie zawieranej między zainteresowanymi kandydatami, a ich nauczycielami prowadzącymi. Praca KT skupia się na nowym standardzie egzaminacyjnym, gdzie - w przeciwieństwie do różnorodnych i zindywidualizowanych form szkoleniowych - możliwe jest ujednolicenie mechanizmów weryfikacyjnych. Ufamy, że w oparciu o te mechanizmy zdolni będziemy obiektywniej i odpowiedzialniej świadczyć o gotowości kandytatów do pracy nauczycielskiej w naszej metodzie.

Inspiracje i wskazania dla nauczycieli prowadzących (mentorów), opublikowane zostaną w osobnym dokumencie, dając nam podstawę nie tylko dyskusji, ale i do dalszego rozwoju.

Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do studiowania Przewodnika opracowanego przez RMIYI - Przewodnik po systemie certyfikacji i egzaminów

Pamiętajmy, że nadrzędnym zadaniem realizowanej zmiany jest zmniejszenie dystansu między uczącymi, a uczniami, egzaminującymi, a egzaminowanymi, działającymi w Stowarzyszeniu i jego członkami - uwspólnienie nas w doświadczeniu praktyki. Egzamin ma sprzyjać przyjaznemu, a zarazem jak najbardziej realnemu oddaniu prawdy naszego doświadczania w jodze i w relacjach z innymi. Dojrzewać, rozwijać uważność i umiejętności możemy rozwijać bez konieczności szczegółowych wytycznych!

Komitet Techniczny