Aktualności

Pierwsze spotkanie nowego KT
24 września 2020
Pierwsze spotkanie nowego KT

Komitet Techniczny SJIP

Warszawa, 18 września 2020

W piątek 18 września odbyło się pierwsze spotkanie nowo wybranego Komitetu Technicznego. Głównym tematem był przyjrzenie się przysłanemu przez Punę przewodnikowi po nowym systemie egzaminacyjno-certyfikacyjnym. W oparciu o ten przewodnik przyglądaliśmy się następującym zagadnieniom: zgłoszenia na egzamin, komisja egzaminacyjna, porządek egzaminacyjny oraz szkolenia egzaminacyjne.

Zgłoszenia na egzamin

Zasady zgłoszeń do nowej edycji egzaminów zostaną przedstawione Kandydatom
w aktualizowanych Wskazaniach dla Przygotowujących się do Egzaminu Nauczycielskiego, które opublikujemy na stronie SJIP do końca b.r.
Dokument uwzględniać będzie także:
- wskazania dla Nauczycieli Prowadzących/Rekomendujących (Mentorów)
- wzór formularza rekomendacyjnego.

Odwołanie się do opublikowanych Wymogów Egzaminacyjnych i decyzji KT pomoże ustalić optymalną formułę przygotowań Kandydata i odpowiedzieć na bieżące wątpliwości związane z formą przygotowań/prowadzenia Kandydatów do egzaminu. Do sytuacji nieokreślonych we Wskazaniach KT odnosić się będzie indywidualnie.

W kwestii rekomendacji dla uczestników zakończonych szkoleń nauczycielskich, ustaliliśmy, że:

- SJIP zobowiązuje Nauczycieli Szkolących do wydania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia wszystkim jego uczestnikom. Osoby posiadające zaświadczenie, będą mogły, w oparciu o to zaświadczenie, ubiegać się o rekomendację u swoich Nauczycieli Szkolących bądź u innego Nauczyciela, który spełnia warunki bycia Nauczycielem Rekomendującym/Mentorem. Zasady wydania rekomendacji (na podstawie Wskazań SJIP) ustalone będę w osobistej umowie między Kandydatem, a Nauczycielem Rekomendującym/Mentorem.

- Rekomendacje już wystawione przez Nauczycieli Szkolących będą honorowane przez Komisje Egzaminacyjne nowej edycji, niemniej ze względu na długi okres od wystawienia rekomendacji do podejścia do egzaminu SJIP oczekuje potwierdzenia tejże rekomendacji przez Nauczyciela Szkolącego. Potwierdzenie to powinno zostać wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem egzaminu. Potwierdzenie wystawione być powinno po zweryfikowaniu przez Prowadzącego wszystkich elementów składających się na dobre przygotowanie do egzaminu: praktyka i nauczanie asan; praktyka i prowadzenie pranayamy, asystowanie.

Niezależnie od zmieniającej się organizacji systemu, a tym samym sposobów przygotowywania się Kandydatów do egzaminu, SJIP zaleca pozostanie w kontakcie z Nauczycielem Prowadzącym. Relacja między Kandydatem, a Nauczycielem Prowadzącym odgrywa w procesie przygotowań zasadniczą rolę. Relacja ta jest indywidualna i o jej charakterze obie strony muszą świadomie zdecydować

Komisje egzaminacyjna

Komisja Egzaminacyjna będzie wybierana i przypisywana do konkretnego terminu egzaminu. Dokonując zgłoszenia w panelu na stronie SJIP, Kandydaci będą od razu informowani o składzie Komisji w danym terminie. Będziemy zalecać Kandydatom wybór terminu, gdzie w Komisji nie pracuje ich Nauczyciel Rekomendujący. Zależy nam na zapewnieniu Kandydatom jak najbardziej obiektywnych warunków egzaminacyjnych.

Wybór pierwszych Komisji Egzaminacyjnych możliwy będzie dopiero po przeprowadzeniu szkoleń dla egzaminatorów. Pierwsze z nich, prowadzone w oparciu o bieżące wytyczne RIMYI będzie miało miejsce 11 - 13 listopada b.r.
w Oddechowie pod Warszawą.
Zaprosiliśmy do niego grono egzaminatorów-reprezentantów, którzy przeprowadzą następnie spotkania robocze w swoich miastach/rejonach Polski, dzieląc się zdobytym doświadczeniem i wnioskami. Jak tylko potwierdzą swoją dostępność i gotowość do wzięcia udziału w szkoleniu, lista reprezentantów zostanie przedstawiona na stronie internetowej.

Porządek egzaminacyjny

Pracowaliśmy nad konkretnymi ustaleniami dotyczącymi nowej formuły egzaminu. Dokładne informacje na ten temat będą opublikowane na stronie SJIP, jak tylko osiągną ostateczny kształt. Planujemy by egzaminy odbywały się w formie wyjazdowej, zawsze w jednym miejscu, zapewniając wszystkim kandydatom te same warunki doświadczenia. Kandydaci i Egzaminatorzy spędzą 2 dni wspólnie, nie tylko na sali, ale również poza nią. Będzie to miejsce w otoczeniu przyrody,
z przestrzenią na odpoczynek. Wszystko to z myślą, by egzaminy w nowej formule pozwalały na budowanie uważnych i rzeczywistych relacji między nami i przyczyniało się do tworzenia wspólnoty.

Tomasz Pyrzewicz
Natasza Moszkowicz
Joanna Jedynak
Andrzej Kozłowski