Aktualności

Przewodnik po systemie certyfikacji i egzaminów
13 sierpnia 2020
Przewodnik po systemie certyfikacji i egzaminów

Udostępniamy pełne tłumaczenie "Przewodnika po systemie certyfikacji i egzaminów" opracowany w bieżącym roku przez Ramamani Iyengar Memorial Yoga Institute w Punie. To ważny, oczekiwany przez narodowe Stowarzyszenia dokument określający nowe zasady egzaminowania kandydatów na nauczycieli, oraz zaawansowanych uczących zgodnie
z rozumieniem i w duchu pracy B.K.S. Iyengara.

Skala wdrażanej zmiany jest duża. Systemowa. Wymaga zaangażowania na wielu polach. Od Stowarzyszenia wymaga czytelnego komunikowania rozwiązań edukacyjnych osobom rozważającym przystąpienie do egzaminu nauczycielskiego, selekcji i organizacji szkoleń dla przyszłych egzaminatorów, oraz organizacji egzaminów próbnych. Od Nauczycieli Prowadzących (Mentorów) wymaga kontaktu z Komitetem Technicznym i monitorowaniu ogłoszeń Stowarzyszenia i RIMYI w zakresie optymalizacji procesu kształcenia kandydatów i przygotowania ich do egzaminu. Od kandydatów wymaga autorefleksji, wewnętrznej dyscypliny i jasnej motywacji do zajęcia się nauką, sztuką i filozofią jogi.

Zmiana systemu certyfikacji nie dotyczy wyłącznie nowego ujęcia stopni nauczycielskich, czy nowego modelu egzaminowania, lecz dotyka fundamentalnego rozumienia metody i jej etosu. Podkreśla rolę komunikacji w społeczności i odpowiedzialności wynikającej z pracy z drugim człowiekiem.

Na pytanie "po co?" i "jak?" wprowadzać tak dużą zmianę w systemie, który mimo niedoskonałości, skutecznie pełnił dotąd swoją rolę, rodzina Iyengarów odpowiada następująco:

"Jest to próba odmłodzenia jogi Iyengara, tak aby była prostsza i bardziej przyjazna dla użytkownika. Powinniśmy miękko podejść do tego przejścia. Każde Stowarzyszenie jest proszone o zastosowanie mechanizmów, które uważa za właściwe, aby wprowadzić te zmiany w życie w swoim kraju. Z pewnością proces przejścia nie powinien przebiegać pośpiesznie."

Przed Komitetem Technicznym, Zarządem SJIP i nami wszystkimi wiele pracy. Potrzebujemy przekuć określone przez Instytut standardy na funkcjonalne rozwiązania odpowiadające doświadczeniu i możliwościom polskiej społeczności. Czas na edukację i ucieleśnienie nowej perspektywy jest nam wszystkim potrzebny.

Parafrazując B.K.S. Iyengara - ciało, którego kształt określa przeszłość, potrzebuje czasu, żeby spotkać umysł, którego widzenie określa przyszłość. Ciało i umysł - to, co było i to, co będzie - potrzebują uważnego i rozróżniającego bycia w teraźniejszości, żeby móc się spotkać. Potrzebują doświadczenia jogi.

Choć zmiany są znaczące, będą wprowadzane stopniowo i spokojnie. Jeszcze przez wiele miesięcy będziemy się posługiwać się starym, jak i nowym nazewnictwem. Warto zaznaczyć, że wszystkie wydane dotąd certyfikaty zachowują ważność, a stosowanie nazewnictwa "Level 1,2,3…" nie wymaga od uczących podchodzenia do dodatkowych egzaminów.

Komitet Techniczny chce jednocześnie zwrócić uwagę na kwestię stopnia "Introductory I", uwidocznionego w tabeli poziomów nauczycielskich i podkreślić, że od r. 2009, zgodnie z wytycznymi RIMYI nie spełnia on kryteriów poziomu nauczycielskiego. Stopniem uprawniającym do posługiwania się stopniem Level 1 będzie w Polsce wyłącznie stopień Introductory II.

W terminie 11 - 15 listopada br. planowane jest spotkanie przedstawicieli Komitetu Technicznego i wybranych egzaminatorów, w całości poświęcone nowym rozwiązaniom dotyczącym prowadzenia egzaminów certyfikujących w naszej metodzie.

Pierwszy egzamin na "Poziom 1" odbędzie się w 2021 roku. Zgodnie z zasadami przedstawionymi w Przewodniku, egzamin na "Poziom 2" może odbyć się nie wcześniej, niż 2 lata od lipca 2020 roku.

Tu możesz przeczytać cały Przewodnik