Aktualności

Przyśpieszenie rejestracji na certyfikacje w listopadzie
12 kwietnia 2021
Przyśpieszenie rejestracji na certyfikacje w listopadzie

Zakończyła sie rejestracja na pierwsze dwie czerwcowe certyfikacje na poziom 1. Zapisy przebiegły błyskawicznie, a 12 miejs wypełniło się w ciągu zaledwie dwóch dni. To spowodowało, że Komitet Techniczny i Zarząd SJIP zweryfikował zaproponowany terminarz działań, wprowadzając istotne modyfikacje.

W wyniku tych działań, rejestracja na dwie kolejne certyfikacje zaplanowane na 15-17 listopada i 17-19 listopada została znacznie przyspieszona. Tylko w ten sposób możliwa będzie ocena, jak duża jest liczba osób zdecydowanych na certyfikację w tym roku i czy potrzebna jest zorganizacja dodatkowego terminu certyfikacji.

Rejestrację na listopadowe certyfikacje otwarta zostanie 19 kwietnia i będzie trwała do 30 kwietnia. W tych dniach będzie można poprzez swoje konto na tej stronie zapisać się na jeden z wybranych terminów certyfikacji:

15-17 listopada - skład komisji certyfikacyjnej: Konrad Kocot, Dorota Kobos, Ałła Raginis

17-19 listopada - skład komisji certyfikacyjnej: Joanna Jedynak, Beata Waszczykowska, Marta Zwolińska.

Uczestnicy listopadowych certyfikacji na poziom 1 są zobowiązani do przekazania listu rekomendacyjnego od nauczyciela prowadzącego/mentora do 15 sierpnia.

Po zakończeniu tej rejestracji i analizie listy rezerwowej Komitet Techniczny i Zarzą SJIP podejmą decyzję na temat ewentualnej organizacji dodatkowej certyfikacji w bieżącym roku. Jej termin wypadłby w połowie września.