Aktualności

Spotkania mentoringowe znajdą się w pionie Szkoleń SJIP
09 stycznia 2023
Spotkania mentoringowe znajdą się w pionie Szkoleń SJIP Spotkania mentoringowe znajdą się w pionie Szkoleń SJIP

W 2022 r. Komitet Techniczny zrealizował serię otwartych spotkań edukacyjnych dla nauczycieli szkolących kandydatów do certyfikacji. Celem było przybliżenie założeń relacji mentorskiej jako naturalnego środowiska jogicznego wzrostu, oraz skierowanie uwagi nauczycieli prowadzących na jakości właściwe metodzie B.K.S. Iyengara. Prowadzący przygotowywali spotkania, moderowali dyskusje dotyczące zasad demonstracji, prowadzenia i korekty, opracowując wnioski i dzieląc się nagraniami i prezentacjami.

Podnieśliśmy także świadomość dotyczącą wzajemnej odpowiedzialności i wsparcia w relacji mentorskiej. Wnioski, które z tych spotkań zostały wyciągnięte, ukierunkowały dalszą pracę, a krótko można je przedsatwić tak:

  • Obserwacja, uważność i relacyjność procesu nauczania i uczenia się są punktem wyjścia do wszelkiej wymiany, kształcenia siebie i kształcenia innych.
  • Wszyscy, w każdej chwili ulegamy poruszeniom i nic w ludzkim doświadczaniu nie jest stałe. W odnoszeniu się do rzeczywistości nie ma idealnych rozwiązań i zasad przyjętych raz na zawsze.
  • Ostatecznie przekazujemy innym tylko tą wiedzę, którą sami ucieleśniamy.
  • Obserwacja i uważność służą rozwijaniu i wzmacnianiu umiejętności odnoszenia się do tego, co jest z otwartością, bezpośrednio i wrażliwie, w nieustannym poszukiwaniu równowagi.
  • Rolą mentorki/mentora jest otwieranie horyzontu poznania nauczycielki/nauczyciela w trakcie szkolenia, podzielanie z uczniami praktyki na ścieżce, świadomie tworząc przestrzeń relacji.

W efekcie na rok 2023 r. KT przygotował serię szkoleń kompetencyjnych będących rozwinięciem spotkań otwartych. Nauczyciele już pracujący lub rozważający szkolenie kandydatów w nowym systemie certyfikacyjnym będą mogli skorzystać z edukacyjnych zasobów SJIP podobnie, jak ze szkoleń z anatomii czy filozofii.

"Wokół mentoringu" zorganizowane będzie wokół dwóch tematów.

I

Tematy związane z technicznymi aspektami przekazu w naszej metodzie tj. mierzalnym przedmiotem certyfikacji nauczycielskiej.


"Nad czym pracuję, przygotowując kandydatkę/kandydata do Certyfikacji w metodzie B.K.S. Iyengara?"

22 marca, godz. 12.00

Logika i zasady sekwencjonowania w metodzie B.K.S. Iyengara
Dorota Kobos i Joanna Jedynak

12 maja, godz. 12.00

Komunikacja niewerbalna i język instrukcji w praktyce nauczycielskiej.
Małgorzata Skórska i Natasza Moszkowicz

II

Tematy związane z filozofią i etyką przekazu tj. tym, jak urzeczywistniamy jogę w pracy z innymi

"Nad czym pracuję, przygotowując kandydata/kandydatkę do bycia nauczycielem jogi"?

8 lutego, godz. 13.00 i 10 lutego, godz. 13.00

Struktura osobowości i jej wpływ na relację nauczyciel-uczeń.

Natasza Moszkowicz i Aleksandra Duda

16 czerwca, godz. 13.30

Źródła, potrzeby i możliwości wsparcia w relacji nauczyciel-uczeń

Aleksandra Duda

Spotkania realizowane będą on-line, jednak ze względu na interaktywny charakter rekomendujemy uczestniczenie w nich w czasie rzeczywistym. Część szkoleniowa spotkań będzie nagrywana i dostępna do wykorzystania w dogodnym czasie. Dyskusja na poruszane tematy w drugiej części dostępna będzie tylko dla faktycznych uczestników spotkania.

Można się juz rejestrować na pierwsze spotkanie 8 i 10 lutego link do rejestracji