Aktualności

Zwołanie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia
01 sierpnia 2020

5 września 2020 roku o godzinie 13.00 odbędzie się Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Jogi Iyengara w Polsce. Ze względu na nadal trwającą epidemię, udział w Walnym Zebraniu Członków będzie można wziąć zarówno bezpośrednio, jak i w trybie on-line przez aplikację Zoom. Oprócz standardowych punktów porządku obrad przewidziane są wybory nowego przewodniczącego Komitetu Technicznego i członka Zarządu. Kandydatury można zgłaszać drogą elektroniczną na adres biura SJIP do 15 sierpnia 2020 roku. Po tym terminie zostaną udostępnione wszystkim członkom SJIP sylwetki kandydatów w celu przygotowania się do głosowania. Istnieje możliwość składania wolnych wniosków i po zakończeniu obrad dyskusji na temat dalszych działań i rozwoju Stowarzyszenia. Zachęcamy do wzięcia udziału w Walnym Zebraniu i czynnego działania na rzecz naszej społeczności.

Wytyczne dotyczące certyfikacji i oceny
01 lipca 2020

Ramamani Iyengar Memorial Yoga Instytut w Punie wznawia prace nad głęboką przebudową systemu certyfikacyjno-egzaminacyjnego. Stowarzyszenia jogi Iyengara na całym świecie otrzymały ostateczną wersję wytycznych, które mają posłużyć do wprowadzenia zmian. Podręcznik udostępniamy w całości, tak, aby każdy zainteresowany mógł się z nim zapoznać.

Warsztat z Zubinem Zarthoshtimaneshem
24 czerwca 2020

Joga jest jak ocean powiedział w jednym z wywiadów Zubin Zarthoshtimanesh, doświadczony i popularny na całym świecie nauczyciel jogi Iyengara. W pierwszy weekend lipca, pierwszy raz w Polsce będziemy mieli okazję do spotkania z nim podczas warsztatu on-line. To wyjątkowe wydarzenie, bo dotąd nie gościliśmy Zubina Zarthoshtimanesh w naszym kraju. Warsztat odbywa się pod patronatem SJIP. Będzie tłumaczony na jezyk polski.