Aktualności

Decyzje Walnego Zebrania Członków SJIP
06 czerwca 2022

Zatwierdzenie sprawozdań organów SJIP, udzielenia absolutorium zarządowi SJIP, zmiana wysokości składek oraz akcept dla wydania polskiego tłumaczenia książki Iyengar Yoga for Healthy Aging Rity Keller - to główne decyzje jakie podjęli uczestnicy Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków SJIP, które odbyło się 28 maja br.

Polska Konwencja Jogi Iyengara 2022
10 maja 2022

Zbliża się doroczna Konwencja Jogi, najważniejsze wydarzenie naszej jogowej społeczności. W dniach 28 - 30 maja spotkamy się na warsztacie on-line z Rayą Uma Datta, jednym z najbardziej doświadczonych nauczycieli młodszego pokolenia. Odbędzie się również panel dyskusyjny o kryteriach certyfikacyjnych na poziom 1 (sobota 28 maja o godzinie 16.00) poprowadzony przez przedstawicieli Komitetu Technicznego. Również w sobotę o godzinie 13.00 zapraszamy do udziału w Zwyczajnym Walnym Zebraniu Członków SJIP. Wszystkie wydarzenia będą przeprowadzone za pośrednictwem platformy Zoom.

Połowę dochodu z Konwencji 2022 przekażemy na rzecz Polskiej Akcji Humanitarnej, projekt SOS Ukraina. Biorąc w niej udział, pomagasz.

Dziękujemy, Feaq
13 kwietnia 2022

Propagował miłość do jogi na całym świecie. Był jednym z pierwszych i najbliższych uczniów B.K.S. Iyengara. Faeq Biria kierował Centrum Jogi Iyengara w Paryżu, uczył nauczycieli nie tylko we Francji, ale w krajach tak odległych jak Brazylia czy Chiny. To właśnie jego Guruji wyznaczył, aby przygotować w Polsce podwaliny systemu. Przyjeżdżał do nas przez wiele lat od 1996 roku, gdy odbył się pierwszy egzamin nauczycielski. Ostatni raz był w 2016 roku i poprowadził konwencję w Krakowie. Otrzymał wtedy honorowe członkowstwo SJIP. Faeq Biria odszedł 9 kwietnia 2022 roku. Pozostajemy w głębokim smutku i z wielką wdzięcznością w sercach. Nauczyciele wspominają praktykę i kontakty z nim.