Aktualności

Spotkanie Komitetu Technicznego
20 sierpnia 2021
Spotkanie Komitetu Technicznego

UCHWAŁA KOMITETU TECHNICZNEGO STOWARZYSZENIA JOGI IYENGARA W

POLSCE W SPRAWIE EGZAMINÓW W NOWEJ FORMULE

UCHWAŁA KT 02/2021

Komitet Techniczny, zgodnie ze statutem i regulaminem SJIP odpowiedzialny za proces certyfikacji nauczycieli, po odbyciu i przeanalizowaniu pierwszych Certyfikacji na Poziom 1, podjął następujące decyzje:

1.

Uzyskania statusu Członka Komisji Certyfikacyjnej uwarunkowane jest:

1. Dla nauczycieli wchodzących w skład komisji egzaminacyjnych w poprzednim systemie certyfikacyjnym:
- minimum jedną asystą w bieżącym systemie dla zapoznania się z jego formułą
- uzyskaniem pozytywnej informacji zwrotnej ze strony Komisji Certyfikacyjnej
- uzyskaniem pozytywnej opinii ze strony organizatora Certyfikacji

2. Dla nauczycieli nie posiadających doświadczenia w poprzednim systemie certyfikacyjnym:
- trzema asystami w bieżącym systemie
- uzyskaniem pozytywnej informacji zwrotnej ze strony Komisji Certyfikacyjnej
- uzyskaniem pozytywnej opinii ze strony organizatora Certyfikacji

Asystujący zobowiązani są do rozmowy i uzyskania informacji zwrotnej w bezpośrednim podsumowaniu Certyfikacji zarówno od członków Komisji Certyfikacyjnej, jak i organizatora Certyfikacji.

2.

Zgodnie z wytycznymi RIMYI, każde z narodowych stowarzyszeń wdraża i dostosowuje nową formułę egzaminacyjną do swojego kontekstu. Uchwałą KT 01/2021, punkt 4 ,podjętą w dyskusji z Zarządem, podjęliśmy decyzję o modyfikacji harmonogramu Certyfikacji, oraz o zapewnieniu Kandydatkom/Kandydatom rozwojowej możliwości pracy nad zadaniami nauczycielskimi
w przypadku otrzymania punktacji wskazującej na konieczność powtórzenia części egzaminu.

Komisja wyznacza spośród swoich członków osobę do komunikacji i współpracy w zakresie realizacji warunku z Nauczycielem Prowadzącym rekomendującym Kandydatkę/Kandydata do Certyfikacji.

- warunek weryfikowany będzie w dogodnych dla Kandydatki/Kandydata okolicznościach,
w wyznaczonym przez nią/niego miejscu i czasie

- w weryfikacji warunku biorą udział 2 osoby z danej Komisji Certyfikacyjnej.

3.

Pisemna informacja zwrotna po certyfikacji:

- nauczyciele wchodzący w skład Komisji Certyfikacyjnej mają 14 dni na przygotowanie pisemnej informacji zwrotnej dla Kandydatek/Kandydatów

- na informację zwrotną składają się trzy elementy:
a) uwagi i wskazania dotyczące praktyki
b) obserwacje dotyczące uczenia
c) wskazanie związków i zależności między praktyką, a uczeniem Kandydatki/Kandydata

Komitet Techniczny

Tomasz Pyrzewicz

Natasza Moszkowicz

Joanna Jedynak

Dorota Kobos

Andrzej Kozłowski