Aktualności

Szkoły jogi wznawiają stacjonarną działalność
02 czerwca 2020
Szkoły jogi wznawiają stacjonarną działalność

Do wielu szkół jogi docierały ciepłe i wspierające sygnały od osób uczestniczących w zajęciach przed wybuchem epidemii - że niecierpliwie czekają na wznowienie zajęć, że bardzo potrzebują grupowej praktyki, że joga jest ważnym elementem ich życia. Wsparci tymi słowami nauczyciele rozpoczęli intensywne przygotowania do uruchomienia swoich szkół, choć rozstrzygnięcie kwestii formalnych, dostosowanie się do obowiązujących przepisów i utrzymanie finansowej płynności stanowi gigantyczne wyzwanie. Dlatego Wasza gotowość do udziału w zajęciach, kupna karnetu i otwartość na stosowane obostrzenia będzie bardzo ważnym gestem.

Powrót stacjonarnej działności szkół jogi w większości będzie znacznie odbiegał od standardów, do których przywykliśmy przed epidemią koronawirusa. Czego można się m.in. spodziewać?

  • Nowe grafiki - uwzgledniające np. 15-minutowe przerwy na przewietrzenie pomieszczeń.
  • Konieczność zapisów na każde zajęcia wynikająca z konieczności ograniczenia liczebności grup.
  • Wymóg posiadania własnej maty i paska - wskazania Głównego Inspektoratu Sanitarnego mówią o konieczności dezynfekcji sprzętu po każdych zajęciach, dlatego własna mata i pasek to najlepsze rozwiązanie.
  • Konieczność mycia/dezynfekcji rąk przed i po zajęciach.
  • Utrzymywanie dystansu 1,5 metra w kontaktach z uczestnikami zajęć, w szatni, podczas rejestracji.

Ministerstwo Rozwoju i GIS opublikowały wytyczne dla siłowni i klubów fitness, które można próbować odnieść do działności szkół jogi. Konieczne jest zachowanie 1,5 metra odległości między urządzeniami do ćwiczeń (miedzy matami?) i dwumetrowego dystansu między ćwiczącymi. Na siłowniach i w klubach fitness liczba klientów powinna zostać ograniczona w taki sposób, by na 1 osobę przypadało 10 m kw. Uczestnicy zajęć sportowych nie muszą używać maseczek ochronnych.

https://www.gov.pl/web/rozwoj/silownie-i-kluby-fitness

W żadnych z wytycznych nie znalazły się zapisy odnoszące sie bezpośrednio do jogi, dlatego należy się spodziewać, że każdy prowadzący szkołę będzie samodzielnie rozstrzygać wątpliwości i podejmować najlepsze w danej sytuacji decyzje odnoszące się do sposobu prowadzenia szkoły w okresie epidemii.

Rozporządzenie Rady Ministrów z 29 maja odnosi się do działalności sportowej o PKB 93.0. Tymczasem większość szkół jogi działa jako PKB 85.51. Zarząd Stowarzyszenia Jogi Iyengara w Polsce skierował zapytanie do Ministerstwa Sportu, czy rozporządzenie nas dotyczy. Joanna Olszewska, dyrektor departamentu prawnego Ministerstwa Sportu przesłała pismo, w którym napisała:
"Wskazana ..... działalność (PKD - 85.51.Z) nie jest regulowana ww. rozporządzeniem tzn. NIE jest ograniczona możliwość jej prowadzenia.
Zaleca się również w miare możliwości zachowanie odstępu miedzy ćwiczącymi (minimum 1,5 metra)."

Pomimo braku jednoznacznych wytycznych, wznawiając działalność potrzebujemy podejmować mądre decyzje, aby zapewnić zarówno sobie, jak i uczestnikom zajęć bezpieczeństwo.