Aktualności

Terminarz wydarzeń na 2022 rok
14 października 2021
Terminarz wydarzeń na 2022 rok

Aby jak najwięcej osób mogło zaplanować udział w wydarzeniach organizowanych przez SJIP, terminarz na 2022 rok przedstawiamy już teraz.

Przygotowaliśmy te plany z wiarą w ich kompletną realizację, ale również z pokorą wobec okoliczności, których nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Będziemy Was informować o ewentualnych modyfikacjach harmonogramu i pojawiających się dodatkowych przedsięwzięciach.

TERMINARZ 2022

12 - 13 lutego szkolenie z udzielania informacji zwrotnych dla członków komisji certyfikacyjnych

14 - 16 marcacertyfikacja na poziom 1, Oddechowo, skład komisji certyfikacyjnej: Magda Kapela, Inka Catell, Agata Rozkocha

16 - 18 marca certyfikacja na poziom 1, Oddechowo, skład komisji certyfikacyjnej: Julia Butrym-Południewska, Beata Waszczykowska, Marianna Gutterwil

27 - 29 maja Konwencja Jogi Iyengara 2022 z Raya Uma Datta, Kraków

wrzesień/listopad szkolenia kompetencyjne SJIP

14 - 16 listopada certyfikacja na poziom 1, Oddechowo, skład komisji certyfikacyjnej: Ałła Raginis, Marta Zwolińska, Dorota Kobos

16 - 18 listopadacertyfikacja na poziom 1, Oddechowo, skład komisji certyfikacyjnej: Joanna Jedynak, Ewa Wardzała, Konrad Kocot

grudzień Festiwal Jogi Iyengara

Dla osób w trakcie treningu nauczycielskiego szczególnie ważną informacją są terminy certyfikacji. Sposób rejestracji będzie odmienny od tegorocznego. Rejestracja zostanie przeprowadzona jednorazowo na wszystkie cztery podane w harmonogramie terminy certyfikacji. Rozpocznie się 15 grudnia 2021 roku o godzinie 10.00 i będzie trwała do 1 lutego 2022 roku. Szczegółowe informacje zostaną przekazane na początku grudnia.