Aktualności

Pierwsze spotkanie nowego KT
24 września 2020

Komitet Techniczny spotkał się po raz pierwszy w składzie: Tomasz Pyrzewicz, Joanna Jedynak, Natasza Moszkowicz i Andrzej Kozłowski. Tematem spotkania było przywrócenie funkcjonowania systemu egzaminacyjno-certyfikacyjnego w opraciu o wytyczne Instytutu w Punie. Rozstrzygnieta została ważna wątpliwość - wszystkie rekomendacje wydane w okresie przejściowym przez nauczycieli szkolących będą respektowane przez komisje egzaminacyjne. Na egzamin w nowej formule trzeba jeszcze trochę poczekać. W pierwszej kolejności odbędzie się szkolenie dla egzaminatorów zaplanowane na 11-13 listopada br. Wszelkie pytania można kierowac na adres komitet.techniczny@joga.org.pl

KT chce, aby egzaminy odbywały się w formie wyjazdowej, zawsze w jednym miejscu, zapewniając wszystkim kandydatom te same warunki doświadczenia, w miejscu w otoczeniu przyrody, z przestrzenią na odpoczynek. Wszystko to z myślą, by egzaminy w nowej formule pozwalały na budowanie uważnych i rzeczywistych relacji między nami i przyczyniało się do tworzenia wspólnoty.

Zmiany w zarządzie i Komitecie Technicznym
09 września 2020

Aleksandra Zdziechowska jest od 5 września nowym członkiem zarządu SIJP. Jej zakres obowiązków obejmuje koordynację egzaminów. Funkcję przewodniczącego Komitetu Technicznego objął  Tomek Pyrzewicz. Pozostały skład zarządu SIJP pozostaje bez zmian. Członków Komitetu Technicznego powoła w najbliższym czasie jego przewodniczący.

Przewodnik po systemie certyfikacji i egzaminów
13 sierpnia 2020

Udostępniamy pełne tłumaczenie "Przewodnika po systemie certyfikacji i egzaminów" opracowany w bieżącym roku przez Ramamani Iyengar Memorial Yoga Institute w Punie. To ważny, oczekiwany przez narodowe Stowarzyszenia  dokument określający nowe zasady egzaminowania kandydatów na nauczycieli, oraz zaawansowanych uczących zgodnie z rozumieniem i w duchu pracy B.K.S. Iyengara. Przewonik przetłumaczyła Anna Gładysz.

Choć zmiany są znaczące, będą wprowadzane stopniowo i spokojnie. Jeszcze przez wiele miesięcy będziemy się posługiwać się starym, jak i nowym nazewnictwem. Warto zaznaczyć, że wszystkie wydane dotąd certyfikaty zachowują ważność, a stosowanie nazewnictwa "Level 1,2,3…" nie wymaga od uczących podchodzenia do dodatkowych egzaminów.