Aktualności

Terminy spotkań dla mentorów i członków komisji certyfikacyjnych
10 października 2021
Terminy spotkań dla mentorów i członków komisji certyfikacyjnych
Organizowane przez Stowarzyszenie Jogi Iyengara w Polsce spotkania edukacyjne odbywają się na platformie Zoom.
Spotkania dla mentorów są dedykowane nauczycielom przygotowującym aktualnie kandydatów do certyfikacji na określony poziom oraz nauczycielom przygotowującym się do tej roli.
Terminy spotkań dla mentorów:
  • 27 października (środa), w godzinach 12.00-13.30
"Jakości właściwe metodzie Iyengara - podstawa przygotowań kandydatów do
certyfikacji"
Prowadzące: Natasza Moszkowicz i Aleksandra Duda
  • 1 grudnia (środa), w godzinach 12.00 - 13.30
"Gotowość kandydatów do certyfikacji na poziom I - oczekiwania dydaktyczne"
Prowadzący: Andrzej Kozłowski i Dorota Kobos
Zaproszenie z aktywnym linkiem będzie przesłane na adresy mejlowe nauczycieli z poziomu 2 i 3 na dzień przed terminem spotkania.
Zaplanowany został również termin spotkania tematycznego dla wszystkich aktywnych członków komisji certyfikacyjnych:
  • 22 października (piątek) w godzinach 12.00-13.30
Jakości właściwe metodzie Iyengara:
- w pracy komisji certyfikacyjnej,
- w komunikacji z kandydatami,
- w ewaluacji gotowości nauczycielskiej kandydatów.
Prowadzący: Natasza Moszkowicz, Andrzej Kozłowski, Dorota Kobos
Spotkanie techniczne komisji certyfikacyjnych z dwóch listopadowych terminów certyfikacji na poziom 1 odbędzie się w piątek 5 listopada w godzinach 12.00-13.30. Poprowadzą je Aleksandra Zdziechowska i Marta Chmielewska.