Aktualności

Zmiany w zarządzie i Komitecie Technicznym
09 września 2020
Zmiany w zarządzie i Komitecie Technicznym

Zwyczajne Walne Zebranie członków Stowarzyszenia Jogi Iyengara w Polsce odbyło się 5 września w formule mieszanej - stacjonarnie w szkole Joga Centrum w Łodzi i wirtualnie za pośrednictwem platformy Zoom. Zatwierdzone zostało sprawozdanie finansowe oraz sprawozdania z działalności zarządu oraz poszczególnych komisji w roku 2019. Wszyscy członkowie zarządu otrzymali absolutorium za działania w 2019 roku.

Tematem, który zdominował spotkanie była decyzja wstrzymania egzaminów nauczycielskich podjęta przez Komitet Techniczny na początku br. Uczestniczący w Walnym Zebraniu członkowie Stowarzyszenia będący w trakcie treningu nauczycielskiego zwracali uwagę na brak okresu przejściowego i towarzyszącą im niepewność dotyczącą zasad podejścia do egzaminu. Zarząd został zobowiązany do jak najszybszej organizacji egzaminów na poziom 1. Komitet Techniczny po ukonstytuowaniu natychmiast zajmie się dostosowaniem wytycznych Instytutu w Punie do naszych krajowych potrzeb.

Dyskusją objęła również kwestie statutowe w zakresie podziału kompetencji pomiędzy zarządem a Komitetem Technicznym. Będą one poddane analizie, a zarząd przedstawi propozycje zmian w statucie na kolejnym Walnym Zebraniu.

Poruszona została również kwestia komunikacji i możliwości zgłaszania uwag. Kontynuowane będą spotkania środowiskowe dotyczące zmian w systemie certyfikacyjno-egzaminacyjnym, a zarząd zobowiązał się również do organizacji otwartych dyskusji w formule on-line. Członkowie zarządu podkreślali swoja dostępność i namawiali uczestników do zgłaszania swoich uwag, pomysłów czy wątpliwości poprzez e-maile.

Protokół z Walnego Zebrania Członków SJIP z 5 wrzesnia 2020 roku.