Wymogi dla kandydatów do egzaminu Introductory

WYMOGI FORMALNE

 • Od kandydatów oczekuje się 6 letniej praktyki własnej oraz  systematycznego przygotowania pod kierunkiem nauczyciela prowadzącego. Kandydat zobowiązany jest do pozostawania w stałym kontakcie z nauczycielem prowadzącym i współpracy z nim: uczęszczając na regularne zajęcia, obserwując prowadzone przez niego klasy i asystując w nich oraz poddając się superwizji. Gotowość ze strony kandydata do zgłębiania wiedzy oraz jego samodzielność w procesie, w którym nauczyciel jest przewodnikiem, mają największe znaczenie.
 • Kandydat zobowiązany jest do przedstawienia jednej rekomendacji od nauczyciela prowadzącego. Rekomendacja zaświadczać będzie o gotowości kandydata do podejścia do egzaminu Introductory. Czas przygotowania jest względny i zależy od zaangażowania i predyspozycji kandydata. Na podstawie doświadczeń i zaleceń z RIMYI proces przygotowań może wynosić około 280 godzin.
 • Od kandydata oczekuje się członkostwa w SJIP od momentu rozpoczęcia przygotowań do egzaminu.

WYMOGI DOTYCZĄCE PRZYGOTOWANIA TEORETYCZNEGO I PRAKTYCZNEGO

Praktyka oraz uczenie

 • Kandydat powinien opanować praktykę i uczenie asan oraz pranayam na stopień Introductory pod kierunkiem nauczyciela prowadzącego i dodatkowo u nauczycieli będących wyższym stopniem, posiadających doświadczenia i kompetencje do prowadzenia warsztatów i paneli szkoleniowych.
 • Wymagamy od kandydatów praktyki asan i pranayam oraz ich etapów według obrazów i wskazań pochodzących z:
  • Joga w praktyce: Kurs Wstępny (Geeta S. Iyengar)
  • Podstawowe wskazówki dla nauczycieli jogi, (B.K.S. Iyengar i Geeta Iyengar)
  • Światło jogi (B.K.S. Iyengar)
  • Joga doskonała dla kobiet (Geeta S. Iyengar)
  • Światło Pranayamy (B.K.S. Iyengar)
 • W części praktycznej egzaminu należy wykonać asany w wariantach określonych w zestawie egzaminacyjnym na poziom Intruductory (odnośnik do zestawu egzaminacyjnego Introductory). Dopuszczalne są uzasadnione modyfikacje wynikające z ograniczeń natury fizycznej. Umiejętność zastosowania właściwej pomocy pokazuje zrozumienie akcji w pozycji.
 • Od kandydatów na tym poziomie oczekuje się:
  • umiejętności uzyskania zasadniczego kształtu pozycji;
  • umiejętności uważnego wprowadzenia i bezpiecznego wyprowadzenia uczniów z pozycji;
  • zrozumienia pozwalającego na nauczenie podstawowych akcji podczas bycia w pozycji;
  • umiejętności zastosowania wariantu menstruacyjnego.
 • Wspazówku dotyczące uczenia:
  • Wprowadź pozycję, podając jej nazwę w sanskrycie i jej znaczenie w języku polskim.
  • Pokaż pozycję, podając zasadnicze instrukcje dotyczące jej ustawienia i akcji w pozycji
  • Zaprezentuj taki wariant pozycji, jakiego będziesz uczyć. Jeśli zdecydujesz się podzielić uczenie pozycji na etapy lub zastosować jej wariant, upewnij się, że każdy z nich zademonstrujesz grupie.
  • Wykonując pozycję wraz z grupą, ustaw się w miejscu, w którym jesteś widoczny i z którego widzisz grupę. Możesz wtedy jednocześnie obserwować i instruować.
  • Jeśli to konieczne pokaż pozycję/akcję w pozycji raz jeszcze, podając dalsze wskazówki umożliwiające jej poprawne wykonanie.
  • Powtarzając wykonanie pozycji, upewnij się, że grupa podąża za podanymi przez Ciebie wskazówkami/wprowadza korektę.
  • Niech Twoje instrukcje będą zadaniowe, a nie opisowe. Praktyczne, a nie teoretyczne.
  • Upewniaj się, że grupa podąża za Twoimi instrukcjami i nie wprowadzaj nowych zadań, jeśli podstawowe instrukcje nie zostały przyswojone przez większość uczniów.
  • Jeśli z powodu ograniczeń fizycznych nie jesteś w stanie zademonstrować pozycji, pokaż ją na kimś innym.
  • Jest wiele skutecznych sposobów uczenia danej asany - osiągnięcia właściwego ustawienia i wydobycia właściwych akcji. Ważne, aby pozycja była przez uczniów zrozumiana i by mogli się w niej rozwijać na miarę swoich możliwości.

Filozofia

 • Opanować materiał teoretyczny z zakresu filozofii jogi na podstawie:
  • Wstęp do Światła Jogi Światła Jogasutr Patńdżalego (B.K.S. Iyengar)
  • Drzewo Jogi (B.K.S. Iyengar)
  • Z pomocą Postawowych wskazówek dla nauczycieli jogi (B.K.S. Iyengar i Geeta S. Iyengar)przestudiuj następujące koncepcje:
   • yama/niyama
   • abhyasa/vairagya
   • kriya yoga
   • hatha yoga
   • asana
   • prana
   • citta i jej składowe
   • definicja jogi według Patańjalego

Anatomia

 • Od kandydatów przystępujących do egzaminu nauczycielskiego Introductory oczekuje się podstawowej wiedzy z zakresu budowy i funkcjonowania układu mięśniowo-szkieletowego; ogólnego rozumienia zasady działania poszczególnych stawów; podstawowej wiedzy związanej z działaniem poszczególnych organów i układów życiowych;
 • Dla bezpieczeństwa i rozwoju praktyki własnej i praktyki swoich uczniów kandydaci przygotowujący się do egzaminu Introductory zobowiązani są do opanowania podstawowych informacji z zakresu anatomii i fizjologii na podstawie Podstawowych wskazówek dla nauczycieli jogi. Wiedzę tą pozyskiwać mogą również z powszechnie dostępnych źródeł, korzystając z pomocy i doświadczeń nauczycieli prowadzących warsztaty tematyczne i panele szkoleniowe organizowane przez SJIP. Nauczyciele prowadzący zobowiązani są do jej weryfikacji w odniesieniu do praktyki własnej kandydatów, jak i ich gotowości do obserwacji praktyki innych pod kątem anatomicznym i fizjologicznym.
 • W oparciu o zdobytą wiedzę kandydat zobowiązany jest do napisania pracy pisemnej. Tematy prac pisemnych zostaną udostępnione na 3 miesiące przed egzaminem. Kandydaci są zobowiązani do dostarczenia prac pisemnych na 1 miesiąc przed egzaminem.

 

Dyplom i Certyfikat Nauczyciela Jogi według metody B.K.S. Iyengara zaświadcza o naszej dojrzałości i gotowości do nabywania wiedzy niezbędnej do bezpiecznego, rozważnego i skutecznego niesienia pomocy uczniom w ich praktyce.