Wymogi dla kandydatów do egzaminu Junior Intermediate III

WYMOGI FORMALNE

 • Potwierdzony dyplom Junior Intermediate II. Między uzyskaniem stopnia Junior Intermediate I, a egzaminem na stopień Junior Intermediate III powinien upłynąć co najmniej 1 rok.
 • Kandydat zobowiązany jest do przedstawienia 2 rekomendacji. Pierwszej od nauczyciela prowadzącego i drugiej od nauczyciela rekomendującego.
 • Nauczyciel prowadzący powinien posiadać certyfikat co najmniej Senior Intermediate II.
 • Drugi nauczyciel rekomendujący powinien posiadać certyfikat co najmniej Senior Intermediate I.
 • Zarówno nauczyciel prowadzący, jak i drugi nauczyciel rekomendujący powinni spełniać wymogi dla nauczyciela prowadzącego i drugiego nauczyciela rekomendującego.
 • Kandydat jest zobowiązana do pozostawania w stałym kontakcie z nauczycielem prowadzącym i współpracy z nim: uczęszczając na regularne zajęcia, obserwując prowadzone przez niego klasy i asystując w nich oraz poddając się superwizji.
 • Udział w 3-dniowym warsztacie szkoleniowym z nauczycielem stopnia minimum Senior Intermediate III. Dwukrotnie w ciągu 2 lat poprzedzających egzamin.
 • Obowiązkowe odbycie kolejnych 2 asyst na egzaminach poziomu Introductory (łącznie z Junior Intermediate II są to 4 asysty)
 • Członkostwo SJIP przez okres roku, w którym odbywa się egzamin oraz roku poprzedzającego poparte zaświadczeniem wpłaty składek.
 • Posiadanie ważnego na dany rok CMu.
 • Obowiązkowe odbycie miesięcznego stażu w Ramamani Memorial Iyengar Yoga Institute.
 • To jak długi będzie proces przygotowań do egzaminu, uzależnione jest od decyzji nauczyciela prowadzącego. Czas przygotowań nie jest wytyczną do podejścia do egzaminu. Gotowość ze strony kandydata do zgłębiania wiedzy oraz jego samodzielność w procesie, w którym nauczyciel jest przewodnikiem, mają największe znaczenie.

WYMOGI DOTYCZĄCE PRZYGOTOWANIA TEORETYCZNEGO I PRAKTYCZNEGO

Praktyka oraz uczenie

 • Opanować praktykę i uczenie asan i praṇayam na stopień Junior Intermediate II pod kierunkiem nauczyciela prowadzącego i dodatkowo nauczycieli wyższych stopniem, z dużym doświadczeniem nauczycielskim.
 • Wymagamy od kandydatów praktyki asan i pranayam oraz ich etapów według obrazów i wskazań pochodzących z:
  • Joga w praktyce: Kurs Wstępny (Geeta S. Iyengar)
  • Yoga in Action: An Intermediate Course (Geeta S. Iyengar)
  • Podstawowe wskazówki dla nauczycieli jogi,(B.K.S. Iyengar i Geeta Iyengar)
  • Światło jogi (B.K.S. Iyengar)
  • Joga doskonała dla kobiet (Geeta S. Iyengar)
  • Światło Pranayamy (B.K.S. Iyengar)
 • Rekomendujemy "studiowania ze szkłem powiększającym" sylabusa poprzedzających i następujących poziomów. Ułatwi to kształcenie umiejętności sekwencjonowania działań w pozycjach, pomoże w głębszym ich rozumieniu, pozwoli skutecznie pomagać uczniom mającym trudności z wykonaniem pozycji oraz motywować uczniów gotowych do większych wyzwań.
 • W części praktycznej egzaminu należy wykonać asany w wariantach określonych w zestawie egzaminacyjnym na poziom Junior Intermediate III (odnośnik do zestawu egzaminacyjnego Junior Intermediate III). Dopuszczalne są uzasadnione modyfikacje wynikające z ograniczeń natury fizycznej. Umiejętność zastosowania właściwej pomocy pokazuje zrozumienie akcji w pozycji.
 • Od kandydatów poziomu Junior Intermediate III oczekuje się:
  • rozwinięcia umiejętności nabytych na poziomie Junior Intermediate I i II;
  • głębszego rozumienia pozycji i umiejętności jego komunikowania;
  • dojrzalszej obserwacji i korekty:
  • odpowiedzialnej i zapewniającej bezpieczeństwo pomocy w wykonywaniu złożonych pozycji (np. Urdhva Padmasana w Sarvangasanie);
  • Umiejętnego organizowania klasy z uwzględnieniem osobnych potrzeb pań w czasie menstruacji, ciąży oraz osób ze schorzeniami np. ból dolnych pleców (równoległego prowadzenie sekwencji);
  • Uwzględnienia w uczeniu materiału filozoficznego z poziomu Introductory i wyżej.

Filozofia

 • Opanować następujące zagadnienia z zakresu filozofii jogi:
  • Transformacja świadomości - parinamah.
  • Samskara.
  • Samyama - Siddhi relacja.
  • Viveka.
  • Karma joga według Bhagavadgity.
  • Śraddha w praktyce jogi.
 • Zagadnienia przestudiować w oparciu o: Światło Jogi Światło Jogasutr Patńdżalego (B.K.S. Iyengar); Postawowewkazówki dla nauczycieli jogi(B.K.S. Iyengar i Geeta S. Iyengar); Drzewo Jogi (B.K.S. Iyengar); BhagavadgityKatha Upaniszady.

Anatomia

 • Od kandydatów przystępujących do egzaminu nauczycielskiego Junior Intermediate III oczekuje się znajomości funkcjonowania układu nerwowego, układu krążenia, układu trawiennego, układu limfatycznego i hormonalnego oraz wzajemnych między nimi zależności. Wiedzę tą pozyskiwać mogą na podstawie dostępnych podręczników anatomii i fizjologii, korpusu tekstów autorstwa B.K.S Iyengara, Geety i Prashanta Iyengar oraz dostępnej literatury tematycznej. A także korzystając z pomocy nauczycieli z dużym doświadczeniem i paneli szkoleniowych organizowanych przez SJIP. Nauczyciele prowadzący zobowiązani są do jej weryfikacji w odniesieniu do praktyki własnej kandydatów, jak i ich gotowości do obserwacji praktyki innych pod kątem anatomicznym i fizjologicznym.
 • Ważne zagadnienia anatomiczne dla poziomu Junior Intermediate III:
  • Struktura i funkcjonowanie stawu biodrowego. Specyfika ustawienia i ruchu biodra w Paścimottanāsanie, Urdhva Dhanurāsanie i Padmāsanie.
  • Przestudiuj reakcje układu nerwowego na stres (niepokój/ wzmożone napięcie/ obniżony nastrój ) oraz wpływ stresu na poszczególne układy ciała.
  • Przyglądnij się działaniu praktyki asan i praṇayam pod kątem typowych schorzeń cywilizacyjnych. Obserwuj emocjonalne i psychologiczne zmiany zachodzące w uczniach pod wpływem praktyki.
 • W oparciu o zdobytą wiedzę kandydat zobowiazany jest do napisania pracy pisemnej. Tematy prac pisemnych zostaną udostępnione na 3 miesiące przed egzaminem. Kandydaci są zobowiązani do dostarczenia prac pisemnych na 1 miesiąc przed egzaminem.

 

Dyplom i Certyfikat Nauczyciela Jogi według metody B.K.S. Iyengara zaświadcza o naszej dojrzałości i gotowości do nabywania wiedzy niezbędnej do bezpiecznego, rozważnego i skutecznego niesienia pomocy uczniom w ich praktyce