Aktualności

Podsumowanie 2020 roku
05 maja 2021
Podsumowanie 2020 roku

Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Jogi Iyengara w Polsce przeprowadzone zostało w formule on-line za pośrednictwem platformy zoom. Jego uczestnicy w głosowaniach zatwierdzili sprawozdania z działalności Zarządu, Komitetu Technicznego i Komisji Etyki oraz udzielili absolutorium za rok 2020 wszystkim członkom Zarządu.

2020 rok z powodu pandemii koronawirusa obfitował w wiele trudnych, nieprzewidywalnych zdarzeń, wymuszał wielokrotne modyfikacje planów i stanowił wielkie wyzwanie dla całej jogicznej społeczności. Zarząd podejmował działania kryzysowe i przekazywał wszelkie informacje dotyczące zaistniałej sytuacji. Dużym sukcesem promocyjnym okazał się Festiwal Jogi Iyengara, który wykorzystał formułę on-line dla promowania metofy Iyengara, wielu polskich nauczycieli, jednoczesnie wspierając projekt Bellur. Sprawozdanie zarządu za 2020 rok.

Podczas Walnego Zebrania wprowadzone zostały zmiany w statucie SJIP. Dotyczą one trybu wyboru członków poszczególnych komisji i ujednolicenia tych zapisów. Możecie zapoznać się z nim tutaj. Na członka Komisji Rewizyjnej powołana została Justyna Banasik.

Do Zarządu dołączyła Marta Chmielewska-Racławska, która będzie zajmować się m.in. organizacją szkoleń kompetencyjnych oraz działaniami wydawniczymi SJIP.

- Myślę, że mamy jako wspólnota uczących i praktykujących jogę ogromne pokłady wiedzy i doświadczenia. Nie tylko stricte jogowego. Warto z tego korzystać. Stowarzyszenie jest platformą do uruchomienia tych zasobów, do ich wymiany i do zorganizowania się - mówi Marta, która jest dyplomowaną nauczycielką jogi Iyengara (Junior I/ Level 2). Wcześniej zawodowo związana z sektorem finansowym (Gazeta Giełdy "Parkiet", The Wall Street Journal Polska, Forbes, rzeczniczka ds. banków w Komisji Nadzoru Finansowego), redaktorka (Handel, Joga). Pierwsze kroki w praktyce jogi stawiała w warszawskiej Akademii Hatha-Jogi w 2005 r. W 2011 r., po 3-tygodniowym pobycie w Indiach w szkole Yog Ganga Rajiva i Swati Chanchanich, rozpoczęła szkolenie nauczycielskie. Absolwentka Podyplomowych Studiów "Relaksacja i joga" przy Wydziale Rehabilitacji AWF w Warszawie. Uczestniczyła w warsztatach w Polsce i za granicą (m.in. z Abhijatą Iyengar, Lois Steinberg, Christiano Pisano, Ritą Keller, Davidem Melonim). Od 2016 r. regularnie bierze udział w corocznych intensywnych szkoleniach, prowadzonych przez Faeq'a i Corine Biria we Francji.

Protokół ze Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków SJIP za 2020 rok.

Obradom towarzyszyła też dyskusja. Bartek Miklas zaproponował utworzenie kanału you tube zawierającego rozmaite materiały dotyczące jogi Iyengara. Powstał zespół, który zajmie się tym przedsięwzięciem. W jego skład wchodzą Dorota Kobos, Bartek Miklas i Grzegorz Bryda. Ponadto Zarząd zobowiązał się do przedstawienia celów krótko i długoterminowych Stowarzyszenia oraz informowania członków o realizowanych projektach. Ten system ma pomóc w angażowaniu dodatkowych osób w działania SJIP.

Walne Zebranie odbyło się w ramach tegorocznej Konwencji Jogi Iyengara. Jej częścią był panel dyskusyjny na temat roli nauczyciela prowadzącego (mentora) w nowym systemie szkoleniowo-certyfikacyjnym. Pojawiła się deklaracja, że SJIP zapewni czas i przestrzeń online, wspomagając dyskusję i wymianę doświadczeń między obecnymi i przyszłymi nauczycielami prowadzącymi. Jesienią b.r. będzie realizowany program mentoringowo-szkoleniowy dla osób gotowych podjąć się roli mentora. Szczegóły opublikowane zostaną w czerwcu. Podsumowanie dyskusji panelowej.