Aktualności

Joga on-line
18 kwietnia 2020

Joga wzmacnia system odpornościowy, umożliwia lepsze radzenie sobie ze stresem i lękiem, daje szansę wielu osobom na łatwiejsze przetrwanie trudnego czasu epidemii. Liczne szkoły i nauczyciele jogi rozpoczęli prowadzenie zajęć on line, co umożliwia w zasadzie każdemu zainteresowanemu na skorzystanie z tej oferty. Lekcje jogi prowadzone są z wykorzystaniem wielu dostępnych kanałów i platform internetowych. Tworzone są specjalne, zamknięte grupy na Facebooku, dzięki np. aplikacji Zoom można uczestniczyć w zajęciach, podczas których nauczyciel widzi swoich uczniów i może ich korygować. W sieci nietrudno też znaleźć otwarte lekcje, które mogą posłużyć zapoznaniu się z jogą. Dla uławienia publikujemy listę linków do zajęć prowadzonych przez nauczycieli jogi Iyengara.

Pismo zarządu do członków SJIP
09 kwietnia 2020

Nasza jogiczna wspólnota z dnia na dzień musiała stanąć wobec faktu zamknięcia szkół i konieczności odwołania wszelkich bezpośrednich zajęć. Wierzymy jednak głęboko, że wewnętrzny spokój i harmonia pomogą nam wszystkim w przetrwaniu epidemii i znalezieniu sposobu na zarabianie. Bądźmy w tym trudnym czasie razem, wspierajmy się, dzielmy się wiedzą i doświadczeniami.

Każdego dnia przybywa w sieci zajęć jogi prowadzonych on-line. Stowarzyszenie chce przygotować i opublikować listę zajęć on-line. Okazuje się, że w tych trudnych czasach joga dla wielu ludzi jest ważna i pomocna.

Jeśli każdy z nas będzie działać odpowiedzialnie, ujrzymy lepszą przyszłość
26 marca 2020

Abhijata Iyengar w tym trudnym czasie skierowała list do naszej światowej, jogicznej społeczności. Jej główne przesłanie - Zostań w domu to teraz mantra. Cały świat, jako jedno ciało, jest głęboko dotknięty tą niewyobrażalną sytuacją - pisze i nawołuje nas do świadomego oraz konsekwentnego przestrzegania wszelkich zasad określanych przez władze.

Zwraca też uwagę, że obecny czas jest przymusowym zatrzymaniem, okresem dla samorozwoju. - Weź asany, pranayamę, koncepcje i książki, które zawsze wsuwałeś pod dywan. Zawsze narzekaliśmy, że nie mamy czasu. Oto jest. Znajdź radość w cichych sesjach treningowych. Znajdź działania i odpowiedzi w każdej asanie i pranayamie - radzi.
Jako uczniowie jogi bądźmy cierpliwi i odpowiedzialni.

Publikujemy pełne tłumaczenie listu.