Aktualności

RIMYI odpowiada na pytania o zmiany w systemie
27 kwietnia 2020

Jakie są powody wprowadzania zmian? Dlaczego tak ważna jest komunikacja? Czy jest przyzwolenie na jogiczny biznes? 700 pytań z całego świata wpłynęło do Ramamani Iyengar Memorial Yoga Institute (RIMYI) w Punie w związku z prowadzoną zmiana systemu edukaycjno-certyfikacyjnego. Stowarzyszenia na całym świecie otrzymały odpowiedzi na pytania zadawane najczęściej, najbardziej powszechne. Przesłany dokument zawiera jasno i precyzyjnie omówione najważniejsze intencje stojące za przetaczającą się przez cały swiat jogi Iyengara zmianą. Tłumaczy też wiele kwestii technicznych i odnosi sie do wąpliwości zgłaszanych przez wielu nauczycieli.

Autorzy przekonują: Rdzeń nowego systemu pozostaje bez zmian. Chodzi o zrozumienie jogi za pośrednictwem nauczania Gurudżiego. Z całą pewnością ta zmiana przyczyni się do podniesienia standardów jogi Iyengara w dzisiejszych czasach.

Joga on-line
18 kwietnia 2020

Joga wzmacnia system odpornościowy, umożliwia lepsze radzenie sobie ze stresem i lękiem, daje szansę wielu osobom na łatwiejsze przetrwanie trudnego czasu epidemii. Liczne szkoły i nauczyciele jogi rozpoczęli prowadzenie zajęć on line, co umożliwia w zasadzie każdemu zainteresowanemu na skorzystanie z tej oferty. Lekcje jogi prowadzone są z wykorzystaniem wielu dostępnych kanałów i platform internetowych. Tworzone są specjalne, zamknięte grupy na Facebooku, dzięki np. aplikacji Zoom można uczestniczyć w zajęciach, podczas których nauczyciel widzi swoich uczniów i może ich korygować. W sieci nietrudno też znaleźć otwarte lekcje, które mogą posłużyć zapoznaniu się z jogą. Dla uławienia publikujemy listę linków do zajęć prowadzonych przez nauczycieli jogi Iyengara.

Pismo zarządu do członków SJIP
09 kwietnia 2020

Nasza jogiczna wspólnota z dnia na dzień musiała stanąć wobec faktu zamknięcia szkół i konieczności odwołania wszelkich bezpośrednich zajęć. Wierzymy jednak głęboko, że wewnętrzny spokój i harmonia pomogą nam wszystkim w przetrwaniu epidemii i znalezieniu sposobu na zarabianie. Bądźmy w tym trudnym czasie razem, wspierajmy się, dzielmy się wiedzą i doświadczeniami.

Każdego dnia przybywa w sieci zajęć jogi prowadzonych on-line. Stowarzyszenie chce przygotować i opublikować listę zajęć on-line. Okazuje się, że w tych trudnych czasach joga dla wielu ludzi jest ważna i pomocna.