Z Instytutu Iyengara w Punie

Statkiem-matką i bazą naszych działań jest joga Patańjalego

Lęk, napięcie i niepokój są emocjonalnym tłem obecnego systemu certyfikacji. Odżywia on niepewność i ambicje zarazem. Próbujemy za jego pośrednictwem zaspokoić głód zewnętrznego uznania, zamiast spotykać się w praktyce z prawdziwymi potrzebami. Potrzebujemy naprostować i uczciwie ocenić stosowaną przez nas metodologię, znajdując spełnienie i satysfakcję w dzieleniu się światłem - w rozpalaniu tysięcy pochodni praktyki własnej! Żeby system się rozwijał, nie potrzebujemy go jeszcze bardziej formalizować. Potrzebujemy nadać systemowi zdrowy kierunek, odnaleźć jego witalność i tworzyć środowisko pomocne przemianie umysłu.

Zapis wystąpień Abhijaty i Prashanta Iyengarów podczas konwencji Yoganuśasanam w Punie przygotowany przez Nataszę Moszkowicz, jednego z kilkuset nauczycieli i egzaminatorów obecnych na tym ważnym wydarzeniu.

więcej
Naszym celem jest pogłębianie praktyki

Relacja z trzydniowych obrad rodziny Iyengarów z przedstawicielami stowarzyszeń jogi z całego swiata, które odbyły się w grudniu 2015 roku. Spotkanie zostało zwołane z troską o przyszłe pokolenia praktykujacych jogę. Gita i Prahant Iyengarowie oraz Birjoo Mehta omówili zarówno mocne strony obecnie działajacego systemu nauczania i egzaminowania, jak i jego ograniczania oraz sfery wymagające korekty. Podkreślili potrzebę zmiany perspektywy z propagowania praktyki na jej pogłębianie. Wyznaczyli cele na przyszłość, które dla naszych jogicznych społeczności mają kluczowe znaczenie.

Materiał został napisany przez Nataszę Moszkowicz i Ewę Wardzałę.

więcej
Powrócić do radości praktyki

List Geety i Prashanta Iyengarów z marca 2017 roku odnosi się do dyskusji trwajacej wokół systemu certyfikacji i formuły kształcenia nauczycieli w metodzie jogi Iyengara. Iyengarowie zwracają uwagę na potrzebę przywrócenia ludzkiej twarzy egzaminatorom i nauczycielom jogi, czemu ma pomóc weryfikacja obowiązujacego obecnie systemu w duchu ograniczenia stresu i powrotu do pierwotnej radości z praktyki jogi. Uczniowie będą kochać i podążać za nauczycielem, który jest w swojej postawie dojrzały, gotowy do współpracy, wewnętrznie zbudowany i empatyczny w sposobie przekazywania wiedzy.

Fragmenty listu w tłumaczeniu Nataszy Moszkowicz.

więcej