Aktualności

Wspieramy Ukrainę
04 marca 2022

W obliczu dramatu naszych wschodnich sąsiadów, wojny w Ukrainie trwa akcja pomocy organizowanej w każdy możliwy sposób. Zbiórki pieniędzy przeprowadzają liczne szkoły jogi, a jogini angażują się w działania pomocowe. Uruchomiona została zrzutka na rzecz ukraińskich nauczycieli i uczniów jogi. Zarząd SJIP w porozumieniu z Rayą Uma Datta podjął decyzję, że dla osób z Ukrainy udział w Konwencji 2022 będzie bezpłatny.

Aktualizacja zasad certyfikacji
03 marca 2022

Komitet Techniczny w opraciu o wytyczne RIMYI oraz po przeanalizowaniu certyfikacji na poziom 1, które miały miejsce w 2021 roku, uszczegółowił zasady przeprowadzania certyfikacji. Jasno sprecyzowany został również sposób przeprowadzania certyfikacji warunkowej. Szczegółowe informacje na temat certyfikacji warunkowej znajdują się w zakładce certyfikacja warunkowa. Zarząd SJIP określił również zasady rozliczania dla osób podchodzących do certyfikacji warunkowej - koszty i procedury certyfikacji warunkowej.

Szkolenia kompetencyjne SJIP - chcecie ich więcej
23 stycznia 2022

Ogromnym zainteresowaniem cieszyły się szkolenia on line z filozofii i anatomii, zorganizowane przez SJIP. Na każdy z wykładów rejestrowało się od 70 do ponad 100 uczestników i uczestniczek, a nagrania z nich zostały odtworzone setki razy. Najczęściej oglądaliście pierwszą część szkolenia z Anatomii jogi - ponad 480 wyświetleń! Zakończył się proces zbierania i analizowania ankiet dotyczących szkoleń kompetencyjnych w 2021 roku. Kolejna ich edycja ruszy jesienią.